„LERG” S.A. W PUSTKOWIE


1. ESTROMAL 1455

Charakterystyka: średnio reaktywna żywica stanowiąca styrenowy r – r nienasyconego poliestru typu tereftalowego.
Wygląd: nieprzejrzysty, jednorodny roztwór o zabarwieniu niebieskim lub zielonym.
Zastosowanie: stosowana jest głównie do produkcji wyrobów z wypełniaczami mineralnymi oraz laminatów poliestrowo – szklanych.
Wyroby posiadają bardzo wysokie wytrzymałości mechaniczne, termiczne oraz zwiększoną odporność na czynniki chemiczne w porównaniu z typowymi ortoftalowymi żywicami konstrukcyjnymi.
Dostępna w kontenerach 1100kg i hobokach 50kg.

2. ESTROMAL A-023

Charakterystyka: reaktywna żywica stanowiąca styrenowy r – r nienasyconego poliestru typu ortoftalowego.
Wygląd: jednorodny, klarowny roztwór o zabarwieniu lekko żółtym miodowym.
Zastosowanie: stosowany głównie do produkcji wyrobów z wypełnieniem mineralnym (sztuczny marmur, figury ozdobne). Może być również stosowany do produkcji laminatów poliestrowo – szklanych.
Dostępna w kontenerach 1100kg i hobokach 50kg.

3. ESTROMAL 14 LM

Charakterystyka: reaktywna żywica stanowiąca styrenowy r – r nienasyconego poliestru typu tereftalowego, tiksotropowana, łatwo odpowietrzająca się, o niskim szczycie egzotermicznym oraz o zmniejszonej emisji styrenu w trakcie produkcji i po jej zakończeniu.
Wygląd: nieprzejrzysty, jednorodny roztwór o zabarwieniu zielono – niebieskim, nie odbarwiający się po utwardzeniu.
Zastosowanie: stosowany głównie do produkcji laminatów poliestrowych. Charakteryzuje się dużą sztywnością i wysoką wytrzymałością mechaniczną.
Dostępna w kontenerach 1100kg i hobokach 50kg.

4. ESTROMAL 153 - UPLASTYCZNIACZ

Charakterystyka: jednorodna, klarowna ciecz o zabarwieniu od bezbarwnego do ciemno brązowego.
Zastosowanie: stosowany jest jako dodatek uelastyczniający do sztywnych konstrukcyjnych żywic poliestrowych, powoduje zwiększenie ich elastyczności i udarności.
Dostępna w kontenerach 1100 kg i hobokach 50kg.

5. EKOVOL

Charakterystyka: lepka zawiesina (dyspersja) modyfikowanego wosku parafinowego w styrenie o kolorze jasno do ciemno żółtym.
Zastosowanie: stosuje się jako dodatek do nienasyconych żywic poliestrowych w celu zmniejszenia parowania styrenu podczas przetwórstwa.
Na zamówienie w hobokach ok. 20kg.

6. ESTROMAL 103 E

Charakterystyka: reaktywna żywica stanowiąca styrenowy r – r nienasyconego poliestru typu ortoftalowego.
Wygląd: jednorodny, klarowny roztwór o zabarwieniu lekko słomkowym.
Zastosowanie: stosuje się głównie do wyrobów galanteryjnych oraz produkcji laminatów poliestrowo – szklanych o zwiększonej elastyczności.
Na zmówienie w beczkach 220 kg.